Zdjęcie główne

Akcjonariat

STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Hetmańska 69
35-078 Rzeszów

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem STAL RZESZÓW  Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000453663 (dalej: „Spółka”), na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywamy  akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem piątym .

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów, w dniach roboczych w godzinach 8.00-16.00. 

Dokumenty zostaną odebrane od akcjonariusza za stosownym pokwitowaniem.

__________________________

Z poważaniem,
Prezes Zarządu – Rafał Kalisz

STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Hetmańska 69
35-078 Rzeszów

Rzeszów, dnia 24.11.2020

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem STAL RZESZÓW  Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000453663 (dalej: „Spółka”), na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywamy  akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem czwartym .

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów, w dniach roboczych w godzinach 8.00-16.00. 

Dokumenty zostaną odebrane od akcjonariusza za stosownym pokwitowaniem.

__________________________

Z poważaniem,
Prezes Zarządu – Rafał Kalisz

STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Hetmańska 69
35-078 Rzeszów

Rzeszów, dnia 03.11.2020

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem STAL RZESZÓW  Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000453663 (dalej: „Spółka”), na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywamy  akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem trzecim.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów, w dniach roboczych w godzinach 8.00-16.00. 

Dokumenty zostaną odebrane od akcjonariusza za stosownym pokwitowaniem.

__________________________

Z poważaniem,
Prezes Zarządu – Rafał Kalisz

STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Hetmańska 69
35-078 Rzeszów

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem STAL RZESZÓW  Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000453663 (dalej: „Spółka”), na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywamy  akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem drugim.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów, w dniach roboczych w godzinach 8.00-16.00. 

Dokumenty zostaną odebrane od akcjonariusza za stosownym pokwitowaniem.

__________________________

Z poważaniem,
Prezes Zarządu – Rafał Kalisz

STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Hetmańska 69
35-078 Rzeszów

PIERWSZE  WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem STAL RZESZÓW  Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000453663 (dalej: „Spółka”), na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywamy  akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem pierwszym.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów, w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Dokumenty zostaną odebrane od akcjonariusza za stosownym pokwitowaniem.

__________________________

Z poważaniem,
Prezes Zarządu – Rafał Kalisz

Pin It on Pinterest