Artykuły

Trening pierwszej drużyny pod okiem Szkoły Trenerów PZPN

czwartek, 25/03/2021

Dzisiaj na obiektach treningowych Stali Rzeszów trenerzy będący w trakcie kursu UEFA PRO odwiedzili pierwszą drużynę na treningu.

Wczoraj na treningu I drużyny gościliśmy trenerów odbywających kurs UEFA PRO, którego uczestnikiem jest również szkoleniowiec biało-niebieskich Daniel Myśliwiec. Trener Leszek Cicirko ze Szkoły Trenerów PZPN objaśnił cel i założenia tej wizyty i nawiązał do czasów, gdy sam reprezentował barwy naszego klubu.

Dzisiaj gościmy na obiektach Stali Rzeszów na treningu pierwszego zespołu. Jesteśmy tutaj, że tak powiem, „roboczo”, ponieważ jesteśmy w mikrogrupach, zgodnie z konwencją UEFA. Działamy w realiach treningowych, czyli trener wybrany z mikrogrupy prowadzi trening, a pozostali trenerzy oceniają ten trening pod kilkoma względami; metodycznym, organizacyjnym, prezentacji, ale przede wszystkim coachingu i czy ten trener osiąga cel w danym treningu, czyli założenie, które ma stanowić progresję jego zespołu.

Jeżeli chodzi o trenera Daniela Myśliwca, który jest na kursie UEFA PRO, to myślę, że to jest taka nowoczesna myśl szkoleniowa. Z całego serca życzę, aby się zrealizowała, bo też w jakimś sensie jestem związany z Rzeszowem. Pochodzę z Przemyśla, grałem kiedyś w Czuwaju Przemyśl, później zostałem zakupiony przez Stal Rzeszów i tutaj grałem w juniorach i drugim zespole, a kończyłem przygodę, będąc w kadrze zespołu z takimi zawodnikami jak Kozerski, Gnida czy Skiba i z przyjemnością tutaj przyjeżdżam na takie „robocze” spotkania trenerów.

Myślę, że te nazwane przeze mnie działania „robocze” stanowią dużą wartość w rozwoju młodego trenera, ponieważ widzi, co robi i jak robi, a zwłaszcza my to widzimy, bo wszystko nagrywamy, a także notujemy i później omawiamy. Następnie taka burza mózgów i obustronna dyskusja, jakie błędy są popełniane. Myślę, że krytyka budująca, bo trener prowadzi treningi w swoim klubie i na swojej drużynie i te uwagi jak chce, to odbiera. Jeżeli nie, to nie, ale myślę, że w większości trenerzy bardzo są zadowoleni. Zwłaszcza z tej formy, jaką jest działanie w mikrogrupie.

Najnowsze aktualności