Wszystkie aktualności

GC Energy sponsorem meczu z Ruchem Chorzów!

środa, 13/04/2022

Firma GC Energy została sponsorem meczu z Ruchem Chorzów! Bardzo się cieszymy, że nasz Klub oraz nasze działania spotkały się po raz drugi z przychylnością firmy GC Energy, która postanowiła wesprzeć organizację tego największego piłkarskiego wydarzenia w Rzeszowie w XXI wieku!

Głównymi obszarami działania GC Energy są sektory energetyczny, naftowy, gazowy i chemiczny oraz onshore i offshore. Sponsor meczu z Ruchem Chorzów specjalizuje się w montażu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki przemysłowej oraz instalacji elektrycznych. Oferuje usługi w zakresie:

– kalibracji i montażu aparatury kontrolno-pomiarowej oraz dostawy oprzyrządowania i systemów kontroli,

– montażu tras kablowych,

– układania, podłączania, pomiarów kabli i światłowodów, montażu rozdzielnic NN i SN,

– montażu instalacji towarzyszących, m.in. systemów: ogrzewania rurociągów, wykrywania pożaru i detekcji gazów, odgromowych i uziemiających,

– przeglądu, naprawy, modernizacji, sprawdzenie zaworów wszystkich typów (w tym bezpieczeństwa) wraz z raportem,

– przeglądu, kalibracji, sprawdzenia połączenia: zawór/pozycjoner wraz z raportem.

GC Energy realizuje usługi m.in. w takich obiektach przemysłowych jak elektrownie i elektrociepłownie, fabryki chemiczne, rafinerie ropy naftowej i kopalnie gazu ziemnego czy terminale LNG i platformy wiertnicze.

Zapraszamy wszystkich na sobotnie spotkanie! Przeżyjmy sportowe emocje razem ze Stalą Rzeszów i GC Energy!

Najnowsze aktualności